Vrouwen Contact Rooi

Welkom

Informatie

Activiteiten

Contact

Aan/afmelden als lid

Foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten

Wat doet Vrouwen Contact Rooi nog meer?

- We gaan elke maandagochtend van 9.00 – 12.00 uur fietsen van april t/m oktober.
- We hebben twee gymclubs, op maandagavond en op dinsdagmorgen.
- We organiseren excursies
- We hebben een lentebijeenkomst
- We maken reisjes
- We maken een middag-fietstocht met excursie, georganiseerd door het bestuur
- We maken een dag-fietstocht als afsluiting van het 1e halfjaar, georganiseerd door de ontspanningsleidsters
- We hebben een kerstviering met een etentje
- We regelen de nodige workshops

Overige informatie

Deelname aan activiteiten is op eigen risico. Het bestuur is hiervoor niet aansprakelijk.

Opgeven is ook betalen en deelname gaat op volgorde van aanmelding en betaling.

Betaling wordt alleen gerestitueerd bij dringende reden omdat de vereniging ook de kosten moet betalen.

Voor alle activiteiten geldt het volgende, opgave via de mail van het secretariaat: info@vrouwencontactrooi.nl

Of: per telefoon aan Jo van Erp: 0413 - 476097
Of: per mail aan Jo van Erp: jovanerp47@gmail.com

En betalen via bankrek. IBAN NL 59 RABO 013 82 80 932 t.n.v. Vrouwen Contact Rooi met vermelding van je naam en de activiteit waaraan je deelneemt.

Activiteiten januari tot en met juni 2020

Dinsdag 14 januari: Pub quiz met Nieuwjaarsborrel.

Zoals vanouds weer een heel leuke avond waarbij we onze hersenen laten kraken.
Er worden weer 2 x 4 rondes gespeeld met tussenin een pauze. In de pauze proosten we op het nieuwe jaar. Aanvang 19.30 uur met koffie/thee en iets lekkers. Rond de klok van 20.00 uur begint de quiz. Locatie: Zorgcentrum Odendael, in de grote zaal. Kosten € 5,= inkl. 1 koffie/thee met iets lekkers en 1 consumptie, overige consumpties voor eigen rekening. Opgave voor 1 januari. Deelname: max. 100 personen.

Woensdag 22 januari: Kaart- en keezavond.

Bij opgave doorgeven aan welk spel je wilt deelnemen.
Aanvang: 19.30 uur, locatie: Cafe Dommelzicht, Dommelstr. 10, Sint Oedenrode. Kosten : consumpties voor eigen rekening. Opgave voor 8 januari.

Donderdag 6 februari: Algemene Jaarvergadering met een muzikale afsluiting.

Alle leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering. De agendapunten zijn bijgevoegd in het programmaboekje. Na de vergadering volgt een optreden door de “Pimpernellen”, dames die zorgen voor gezelligheid met Brabantse humor, muziek en sketches.
Locatie: Zalencentrum de Beurs, aanvang 19.00 uur. Kosten: de leden krijgen 1 koffie/thee en iets lekkers en 1 consumptie. Overige comsumpties voor eigen rekening. Opgave voor 23 januari.

Woensdag 12 februari: Kaart- en leezavond.

Bij opgave doorgeven aan welk spel je wilt deelnemen.
Aanvang 19.30 uur, Locatie: Cafe Dommelzicht, kosten: consumpties voor eigen rekening. Opgave voor 30 januari.

Dinsdag 10 maart: Presentatie historische foto's van Rooi door de hr. Henny van Schijndel.

Henny laat zien hoe het vroeger was, boerenleven, oude gebruiken en spelen, huishouden, school enz. Een terugblik op de goede oude tijd.
Aanvang: 20.00 uur, locatie: Zorgcentrum Odendael, zaal Maas en Dieze. Kosten: De leden krijgen 1 koffie/thee met iets lekkers en 1 consumptie. Overige consumpties voor eigen rekening. Opgave voor 25 februari.

Woensdag 25 maart: Natuurwandeling door de Hooge Heide in Berlicum.

We beginnen met 1 koffie/thee en appelgebak met slagroom bij Pannekoekenhuys de Pimpernel, Westkant 17 in Berlicum. Daarna maken we een mooie wandeling van ongeveer 5 kwartier, dus trek je wandelschoenen aan en neem een flesje water mee. Na de wandeling wacht ons nog een heerlijke pannenkoek of schnitzel. Bij opgave vermelden of je pannenkoek of schnitzel wilt. Vertrek: om 10.00 uur vanaf Sporthal de Streepen, bij opgave vermelden of je kunt rijden en hoeveel personen er mee kunnen rijden, kosten aan de chauffeur te betalen: € 2,50. Kosten: € 7,50 over te maken per bank met vermelding van je naam, voornaam en natuurwandeling. Opgave voor 11 maart. Bij slecht weer gaat hiet niet door, bij twijfel bellen naar Riky Latijnhouwers, tel. 06 21644320 of Jo van Erp, tel. 476097.

Vrijdag 3 april: Bezoek aan kippenbedrijf Van Acht aan de Nijnselseweg 13 B, Sint Oedenrode en een dorpswandeling.

We krijgen uitleg over het bedrijf en een rondleiding met een lekker kippengerechtje en koffie/thee.
We combineren dit bezoek met een dorpswandeling o.l.v. van een VVV-gids. Aanvang per fiets om 9.15 uur verzamelen aan de zijkant, links van de kerk bij de ingang van de sacristie. Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave voor 18 februari. Maximale deelname 50 personen. Bij slecht weer gaat de wandeling niet door, dan bellen naar Riky Latijnhouwers tel. 06 21644320 of Will van Weert 06 12536952 voor het tijdstip van vertrek naar Van Acht.

Maandag 6 april: Start de wekeleijkse fietstocht.

Maandag 6 april start de wekeleijkse fietstocht. Vertrek om 9.00 uur vanaf het Kerkplein, we zijn weer terug om ongeveer 12.00 uur. Je hoeft je niet aan- of af te melden, alle leden zijn welkom.

Dinsdag 21 april: Lezing over slapen en slaapstoornissen door de hr.Piet Maandonks.

Piet is slaapverpleegkundige in slaapcentrum Kempenhaege in Heeze en legt uit wat slaap is en waarom dat zo nodig is voor lichaam en geest. Aanvang 20,00 uur, Locatie: Zorgcentrum Odedael, zaal Maas en Dieze. Kosten: men krijgt1 koffie/thee en iets lekkers en 1 consumptie. Overige consumpties voor eigen rekening. Opgave voor 7 april.

Vrijdag 15 mei: Voorjaarsreis naar Paddestoelerij en museum de Kantfabriek in Horst.

We komen om 10.00 uur aan in Horst waar we worden ontvangen met koffie/thee en vlaai.Daarna volgt een rondleiding in het museum over textielnijverheid.
We gaan lunchen in de Paddestoelerij met heerlijke paddenstoelengerechtjes en krijgen een rondleiding in de champignonkwekerij. Om 14.00 uur vertrekken we naar Venlo, hier hebben we een keuze: of vrije tijd in de stad of een stadswandeling van 1 uur o.l.v. een gids en daarna 1 uurtje vrije tijd. Om 17.00 uur vertrekken we naar Velden waar om 17.45 uur een heerlijk diner op ons wacht. Rond de klok van 20.30 uur zijn we weer terug in Rooi.
Vertrek om 8.45 uur bij busonderneming Van Hoof, Grote Doelenlaan in Sint Oedenrode. Kosten: € 55,= inkl. busreis, entrees, lunch en diner. Over maken per bank met vermelding van je naam, voornaam en busreis. Opgave voor 5 april.

Vrijdag 19 juni afsluiting seizoen met dag-fietstocht en etentje.

(C) 2020 Vrouwen Contact Rooi